Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 3. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2008

Toimiala Polttoaineet GWh Luottamusväli, ± % Sähkö GWh 1) Luottamusväli, ± % Lämpö GWh 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 144,9 58,5 292,2 37,8 13,6 5,6 450,7 0,0
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 851,3 70,6 230,8 8,5 62,8 12,0 1 145,0 51,7
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta . . 0,0* 138,6 . . 0,0* 138,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 959,7 20,0 1 220,9 21,3 1 162,9 57,8 3 343,5 20,8
11 Juomien valmistus 187,6 11,1 171,9 21,3 243,4 16,6 602,9 9,6
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 171,9 61,7 159,2 37,2 102,1 10,5 433,3 26,0
14 Vaatteiden valmistus 10,2 50,6 33,2 63,9 18,6* 98,1 61,9 41,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9,4 77,8 16,5 67,1 9,7 72,7 35,6 20,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 2 367,9 18,8 1 660,4 10,0 3 224,3 13,8 7 252,7 7,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 60 045,4 0,5 16 015,2 1,0 5 276,4 4,0 81 337,0 0,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 54,9 19,3 239,6 32,0 77,5 54,5 372,0 21,3
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 12 661,8 0,0 1 265,6 0,6 342,9 3,2 14 270,3 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5 636,3 0,8 4 326,1 3,6 3 113,8 3,9 13 076,2 1,1
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 19,7 18,5 75,3 13,8 98,4 9,6 193,4 7,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 236,5 33,3 713,0 15,2 508,2 54,1 1 457,7 17,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3 682,7 4,3 1 038,6 10,2 183,6 53,0 4 904,9 2,7
24 Metallien jalostus 18 904,0 0,2 4 739,3 2,0 731,2 8,2 24 374,6 0,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 357,3 26,9 1 042,8 15,6 337,3 27,2 1 737,4 9,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 7,0 70,9 562,5 26,5 203,8 36,4 773,3 20,8
27 Sähkölaitteiden valmistus 24,0 59,0 226,2 24,8 92,7 29,8 343,0 17,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 235,9 22,9 850,6 17,0 404,1 16,9 1 490,6 8,8
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 91,1 26,4 139,3 37,0 73,0 73,1 303,4 22,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 126,3 26,7 239,6 12,1 160,8 9,4 526,8 7,9
31 Huonekalujen valmistus 137,8 73,5 258,0 66,4 78,5 62,5 474,4 39,9
32 Muu valmistus 19,5* 89,3 41,0* 80,9 6,3* 82,9 66,7 54,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 31,7 31,9 157,0 65,7 43,5 35,4 232,2 43,5
Yhteensä 106 996,2 0,8 35 752,4 1,5 16 596,2 5,5 159 344,8 0,8
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2008, Taulukko 3. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_003_fi.html