Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2008

Näringsgren Bränslen GWh konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet GWh 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme GWh 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt GWh konfidens-intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 144,9 58,5 292,2 37,8 13,6 5,6 450,7 0,0
08 Annan utvinning av mineral 851,3 70,6 230,8 8,5 62,8 12,0 1 145,0 51,7
09 Service till utvinning . . 0,0* 138,6 . . 0,0* 138,6
10 Livsmedelsframställning 959,7 20,0 1 220,9 21,3 1 162,9 57,8 3 343,5 20,8
11 Framställning av drycker 187,6 11,1 171,9 21,3 243,4 16,6 602,9 9,6
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 171,9 61,7 159,2 37,2 102,1 10,5 433,3 26,0
14 Tillverkning av kläder 10,2 50,6 33,2 63,9 18,6* 98,1 61,9 41,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 9,4 77,8 16,5 67,1 9,7 72,7 35,6 20,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 2 367,9 18,8 1 660,4 10,0 3 224,3 13,8 7 252,7 7,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 60 045,4 0,5 16 015,2 1,0 5 276,4 4,0 81 337,0 0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 54,9 19,3 239,6 32,0 77,5 54,5 372,0 21,3
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 12 661,8 0,0 1 265,6 0,6 342,9 3,2 14 270,3 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 5 636,3 0,8 4 326,1 3,6 3 113,8 3,9 13 076,2 1,1
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 19,7 18,5 75,3 13,8 98,4 9,6 193,4 7,5
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 236,5 33,3 713,0 15,2 508,2 54,1 1 457,7 17,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3 682,7 4,3 1 038,6 10,2 183,6 53,0 4 904,9 2,7
24 Stål- och metallframställning 18 904,0 0,2 4 739,3 2,0 731,2 8,2 24 374,6 0,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 357,3 26,9 1 042,8 15,6 337,3 27,2 1 737,4 9,7
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 7,0 70,9 562,5 26,5 203,8 36,4 773,3 20,8
27 Tillverkning av elapparatur 24,0 59,0 226,2 24,8 92,7 29,8 343,0 17,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 235,9 22,9 850,6 17,0 404,1 16,9 1 490,6 8,8
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 91,1 26,4 139,3 37,0 73,0 73,1 303,4 22,4
30 Tillverkning av andra transportmedel 126,3 26,7 239,6 12,1 160,8 9,4 526,8 7,9
31 Tillverkning av möbler 137,8 73,5 258,0 66,4 78,5 62,5 474,4 39,9
32 Annan tillverkning 19,5* 89,3 41,0* 80,9 6,3* 82,9 66,7 54,8
Reparation och installation av maskiner och apparater 31,7 31,9 157,0 65,7 43,5 35,4 232,2 43,5
Totalt 106 996,2 0,8 35 752,4 1,5 16 596,2 5,5 159 344,8 0,8
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2008, Tabell 3. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_003_sv.html