Julkaistu: 26.1.2010

Teollisuuden energiankäyttö laski 7 prosenttia vuonna 2008

Teollisuuden energiankäyttö oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan reilu 570 petajoulea (PJ) vuonna 2008 (luottamusväli ± 0,8 prosenttia). Verrattuna vuoteen 2007 teollisuuden energiankäyttö väheni 7 prosenttia. Laskuun vaikutti eniten metsäteollisuuden energiankäytön väheneminen 9 prosentilla. Eniten teollisuudessa käytettiin energialähteenä puuperäisiä polttoaineita. Toimialoista suurin energiankäyttäjä oli metsäteollisuus, joka käytti noin 56 prosenttia koko teollisuuden käyttämästä energiasta. Maakunnittain teollisuus käytti eniten energiaa Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla.

Polttoaineista eniten teollisuudessa käytettiin puuta, öljyä, maakaasua ja hiiltä. Nettosähkön ja -lämmön käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna. Sähkön ja lämmön käyttö lasketaan mukaan kokonaisenergiankäyttöön netto-ostoina. Tämä tarkoittaa sitä, että ostetusta tai saadusta energiamäärästä vähennetään toimipaikalta myyty tai luovutettu määrä.

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnat käyttivät molemmat noin 13 prosenttia koko teollisuuden energiankulutuksesta. Seuraavaksi eniten teollisuus käytti energiaa Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, 10 prosenttia ja 9 prosenttia, koko teollisuuden energiankulutuksesta. Maakunnista vähiten energiaa käytettiin Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Vuonna 2008 lähes 57 prosenttia teollisuuden sähkön kokonaiskäytöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Maakunnista eniten sähköä käytettiin Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen teollisuuslaitoksissa, molemmissa noin kymmenen prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä.

Sähkön kokonaiskulutus teollisuudessa

Toimiala 1000 MWh Muutos-% 95%:n luottamusväli, ± %
Metsäteollisuus 25 172,4 -10,9 0,9
Kemianteollisuus 6 646,6 -1,0 3,0
Metallien jalostus 5 433,1 -5,3 1,7
Kone- ja metallituoteteollisuus 2 431,2 5,2 10,1
Muu tehdasteollisuus 1 577,9 -9,6 13,7
Elintarviketeollisuus 1 397,2 -14,8 18,6
Elektroniikka- ja sähköteoll. 789,0 -6,1 19,4
Mineraalien kaivu 524,5 -29,5 21,1
Tekstiili ja vaateteollisuus 216,6 -1,4 27,9
Kaikki toimialat yhteensä 44 226,0 -8,6 1,2

Tilasto perustuu Teollisuuden energiankäyttö -kyselyyn. Tiedot kerättiin toimialaluokitus TOL2008 mukaisilta toimialoilta kaivostoiminta ja louhinta (B) sekä teollisuus (C) kuuluvilta toimipaikoilta ja näiden toimipaikkojen toimintaan kiinteästi kuuluvilta voimalaitoksilta vuosittaisella kyselyllä. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto- toimiala (D) ei kuulu kyselyn piiriin. Vuoden 2008 tiedot kerättiin otospohjaisesti noin 2 200 toimipaikalta. Tiedot julkaistaan energialähteittäin, toimialoittain ja maakunnittain.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (307,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tie_001_fi.html