Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2009

Näringsgren Bränslen TJ konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt TJ konfidens-
intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 284,7 52,2 996,0 44,0 52,0 29,9 1 332,7 29,9
08 Annan utvinning av mineral 1 483,6 45,3 721,7 25,0 178,5 14,7 2 383,7 27,1
09 Service till utvinning . . . . . . . .
10 Livsmedelsframställning 4 961,6 14,4 6 448,4 17,1 6 643,9 19,9 18 054,0 8,7
11 Framställning av drycker 675,8 9,2 902,4 49,2 1 859,0 34,0 3 437,2 22,1
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 530,0 83,6 650,5 31,5 347,2 12,5 1 527,7 30,3
14 Tillverkning av kläder 79,3 38,9 124,2 42,0 103,7 53,5 307,2 24,9
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 9,0 56,6 59,6 72,2 22,0 64,2 90,7 46,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 9 214,4 25,6 5 799,0 15,0 10 031,6 23,6 25 045,1 12,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 185 546,0 0,0 40 072,2 0,9 18 127,0 3,5 243 745,2 0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 226,4 41,7 1 504,8 60,4 880,1 85,0 2 611,3 42,7
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 46 662,8 0,0 4 709,3 0,6 1 256,2 3,7 52 628,3 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17 585,4 0,7 14 394,1 4,7 11 259,5 13,4 43 239,0 3,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 69,0 19,4 264,8 17,0 304,2 15,6 638,0 10,2
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 926,3 35,0 2 937,8 26,3 1 524,8 30,5 5 388,9 14,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 279,1 3,6 3 321,6 26,1 362,7 26,6 12 963,4 6,6
24 Stål- och metallframställning 51 179,3 0,1 14 465,2 4,8 2 444,9 7,6 68 089,4 1,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 3 169,5 8,1 3 646,8 23,8 1 311,7 32,7 8 128,0 10,9
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 13,4 88,4 1 692,2 27,3 724,2 29,2 2 429,8 20,2
27 Tillverkning av elapparatur 128,4 86,1 1 294,9 47,1 600,2 38,9 2 023,6 31,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 4 106,3 6,7 2 365,9 17,8 1 821,7 31,9 8 293,9 8,4
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 360,7 33,7 475,4 27,0 203,3 41,9 1 039,4 14,5
30 Tillverkning av andra transportmedel 284,8 41,7 680,1 16,9 523,9 17,9 1 488,9 11,4
31 Tillverkning av möbler 346,8 56,8 547,9 31,0 159,0 34,1 10 53,7 22,2
32 Annan tillverkning 99,0 61,4 300,4 51,8 186,5 83,9 585,9 36,2
Reparation och installation av maskiner och apparater 460,2 23,6 434,3 23,7 339,8 28,0 1 234,3 12,4
Totalt 337 681,6 0,8 108 809,5 2,4 61 268,0 5,6 507 759,1 0,9
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2009, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_002_sv.html