Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2009

Toimiala GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . .
07 Metallimalmien louhinta 276,7 44,0
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 200,5 25,0
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta . .
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 858,8 18,2
11 Juomien valmistus 250,8 49,3
12 Tupakkatuotteiden valmistus . .
13 Tekstiilien valmistus 180,7 31,5
14 Vaatteiden valmistus 34,5 42,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16,6 72,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 627,8 14,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 17 425,7 0,6
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 418,0 60,4
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 308,1 0,6
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 064,4 4,7
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 73,5 17,0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 817,6 26,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 926,2 26,0
24 Metallien jalostus 4 547,5 4,2
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 023,1 23,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 470,1 27,3
27 Sähkölaitteiden valmistus 360,0 47,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 712,6 16,4
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 132,1 27,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 188,9 16,9
31 Huonekalujen valmistus 152,2 31,0
32 Muu valmistus 83,4 51,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 123,2 23,4
Yhteensä 37 272,9 2,0
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2009, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_003_fi.html