Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2009

Näringsgren GWh konfidensintervall, ± %
05 Kolutvinning . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . .
07 Utvinning av metallmalmer 276,7 44,0
08 Annan utvinning av mineral 200,5 25,0
09 Service till utvinning . .
10 Livsmedelsframställning 1 858,8 18,2
11 Framställning av drycker 250,8 49,3
12 Tobaksvarutillverkning . .
13 Textilvarutillverkning 180,7 31,5
14 Tillverkning av kläder 34,5 42,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16,6 72,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 627,8 14,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 17 425,7 0,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 418,0 60,4
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 308,1 0,6
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 064,4 4,7
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 73,5 17,0
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 817,6 26,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 926,2 26,0
24 Stål- och metallframställning 4 547,5 4,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 023,1 23,6
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 470,1 27,3
27 Tillverkning av elapparatur 360,0 47,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 712,6 16,4
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 132,1 27,0
30 Tillverkning av andra transportmedel 188,9 16,9
31 Tillverkning av möbler 152,2 31,0
32 Annan tillverkning 83,4 51,8
Reparation och installation av maskiner och apparater 123,2 23,4
Totalt 37 272,9 2,0
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2009, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_003_sv.html