Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2010

Toimiala Polttoaineet TJ Luottamusväli, ± % Sähkö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Lämpö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä TJ Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 732,4 0,2 1798,9 3,0 46,1 18,9 2577,4 2,1
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 2164,9 63,3 1409,3 5,8 214,0 8,6 3788,2 35,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 4219,6 9,1 5776,4 11,7 5361,7 19,7 15357,7 7,0
11 Juomien valmistus 611,1 7,3 726,1 34,6 2091,5 61,4 3428,6 38,0
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 310,9 72,5 519,9 24,8 225,7 13,2 1056,5 21,9
14 Vaatteiden valmistus 110,0 62,4 87,6 45,5 73,4 46,9 271,0 29,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 39,4 53,0 75,4 57,3 27,9 53,7 142,8 24,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8116,2 14,7 5753,1 16,2 13884,5 31,7 27753,8 15,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 218513,5 0,0 38152,8 0,3 25048,5 0,5 281714,8 0,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 181,5 21,5 1200,9 56,4 618,1 93,3 2000,5 41,7
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 47316,1 0,0 4655,1 0,6 1519,0 3,2 53490,1 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17406,0 0,9 15849,5 6,0 11965,3 21,1 45220,8 5,7
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 68,6 18,6 375,1 54,9 437,7 34,1 881,4 27,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1347,7 32,3 2844,0 23,4 1878,4 48,9 6070,2 16,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10157,4 4,5 3107,0 12,2 510,3 34,3 13774,7 3,8
24 Metallien jalostus 61263,1 0,6 17563,0 1,9 3798,3 1,7 82624,5 0,6
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2132,1 56,3 4150,8 32,7 1841,8 30,4 8124,7 21,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 12,3 61,9 1288,5 35,9 600,2 31,4 1900,9 25,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 226,2 60,2 1073,7 33,3 514,2 41,6 1814,1 22,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4119,6 6,8 4336,0 69,2 5429,7 78,4 13885,3 36,9
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 214,8 51,1 716,9 49,8 475,7 45,3 1407,4 26,9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 353,4 32,2 806,9 32,2 1554,1 82,6 2714,5 47,0
31 Huonekalujen valmistus 523,9 62,6 389,0 34,1 139,6 53,2 1052,5 31,6
32 Muu valmistus 66,1 48,0 362,7 44,8 85,7 70,8 514,4 32,5
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 334,9 51,8 550,6 30,6 915,1 82,3 1800,6 41,9
Yhteensä 380541,8 0,6 113569,2 3,4 79256,3 9,0 573367,3 1,4
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2010, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_002_fi.html