Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2010

Toimiala GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . .
07 Metallimalmien louhinta 499,7 3,0
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 458,0 5,0
10 Elintarvikkeiden valmistus 1627,2 11,6
11 Juomien valmistus 202,3 34,5
12 Tupakkatuotteiden valmistus . .
13 Tekstiilien valmistus 144,7 24,8
14 Vaatteiden valmistus 24,3 45,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 21,0 57,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1611,9 16,1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20570,0 0,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 333,6 56,4
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1293,1 0,6
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4587,0 5,7
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 116,7 49,0
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 794,0 23,2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 877,0 12,0
24 Metallien jalostus 5493,7 1,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1159,4 32,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 357,9 35,9
27 Sähkölaitteiden valmistus 299,8 33,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1232,8 67,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 199,7 49,7
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 224,1 32,2
31 Huonekalujen valmistus 108,0 34,1
32 Muu valmistus 100,8 44,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 154,7 30,3
Yhteensä 42491,4 2,5
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2010, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_003_fi.html