Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2010

Näringsgren GWh konfidensintervall, ± %
05 Kolutvinning . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . .
07 Utvinning av metallmalmer 499,7 3,0
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 458,0 5,0
10 Livsmedelsframställning 1627,2 11,6
11 Framställning av drycker 202,3 34,5
12 Tobaksvarutillverkning . .
13 Textilvarutillverkning 144,7 24,8
14 Tillverkning av kläder 24,3 45,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 21,0 57,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1611,9 16,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 20570,0 0,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 333,6 56,4
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1293,1 0,6
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4587,0 5,7
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 116,7 49,0
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 794,0 23,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 877,0 12,0
24 Stål- och metallframställning 5493,7 1,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1159,4 32,5
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 357,9 35,9
27 Tillverkning av elapparatur 299,8 33,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 1232,8 67,7
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 199,7 49,7
30 Tillverkning av andra transportmedel 224,1 32,2
31 Tillverkning av möbler 108,0 34,1
32 Annan tillverkning 100,8 44,8
Reparation och installation av maskiner och apparater 154,7 30,3
Totalt 42491,4 2,5
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2010, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_003_sv.html