Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.10.2011

Teollisuustuotannon elpyminen lisäsi myös teollisuuden energiankulutusta vuonna 2010

Teollisuuden energiankulutus kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin 13 prosenttia vuonna 2010. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 573 petajoulea (PJ), mikä on ennakkotietojen mukaan noin puolet Suomen energian loppukulutuksesta. Sähkön käyttö teollisuudessa nousi yli kymmenellä prosentilla. Teollisuuden energiankäyttö palautui edellisvuoden laskun jälkeen lähes vuoden 2008 tasolle. Energiankäyttö kasvoi teollisuuden tuotannon elpymisen johdosta.

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa oli 42,5 terawattituntia (TWh) vuonna 2010. Teollisuuden sähkönkäytöstä yli 52 prosenttia kulutettiin metsäteollisuudessa. Kemianteollisuudessa käytettiin 16 ja metallien jalostamisessa 13 prosenttia sähkön kokonaiskäytöstä. Eniten sähkön kokonaiskäyttö kasvoi mineraalien kaivu -toimialalla. Sähkön käyttö sen sijaan vähentyi elektroniikka ja sähköteollisuudessa, tekstiili ja vaateteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa. Maakunnista eniten sähköä käytettiin Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen teollisuuslaitoksissa, molemmissa yli kymmenen prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä.

Polttoaineista eniten teollisuudessa käytettiin puupolttoaineita, joiden käyttö oli 45 prosenttia käytettyjen polttoaineiden määrästä. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta lähes 20 prosenttia. Puupolttoaineita käytetään erityisesti puunjalostusteollisuudessa sähkön ja lämmön tuotantoon. Muita teollisuuden merkittäviä energialähteitä olivat öljy ja maakaasu. Lähes kaikkien polttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta.

Vuonna 2010 teollisuuden tuotanto kasvoi teollisuustuotannon volyymi-indeksin ennakkotietojen mukaan eniten kaivostoiminta ja louhinta -toimialoilla sekä metalliteollisuudessa. Näillä toimialoilla myös energiankulutus kasvoi eniten. Suurin energiankuluttaja teollisuudessa oli kuitenkin metsäteollisuus, joka käytti 54 prosenttia kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Muita suuria energiankäyttäjiä olivat kemianteollisuus ja metallien jalostus. Energiankulutus laski eniten elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Nämä toimialat olivat myös pienimpiä energiankäyttäjiä.

Ulkopuolelta hankitun lämmön käyttömäärä kasvoi edellisvuodesta lähes 30 prosentilla. Lähes puolet hankitusta lämmöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Muita suuria lämmönkäyttäjiä olivat kemianteollisuus sekä kone- ja metallituoteteollisuus.

Etelä-Karjalan teollisuus oli suurin energiankäyttäjä vuonna 2010. Eteläkarjalalaiset teollisuusyrityksen käyttivät noin 13 prosenttia teollisuuden käyttämästä energiasta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla teollisuus käytti yli kymmenen prosenttia koko Suomen teollisuuden käyttämästä energiasta. Eniten energiankäyttö vuonna 2010 lisääntyi Pohjois-Karjalassa, jossa se vuotta aiemmin oli myös eniten vähentynyt.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tie_001_fi.html