Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2012

Energialähde TJ GWh Luottamusväli, ± %
Jalostamokaasu 26 657 7 405 0,0
Nestekaasu 9 831 2 731 2,7
Muut öljytuotteet 4 851 1 348 0,0
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 6 842 1 901 11,9
Raskaat polttoöljyt 16 226 4 507 1,4
Öljykoksi 5 795 1 610 0,0
Kierrätys- ja jäteöljyt 618 172 0,0
Kivihiili, bituminen 4 349 1 208 0,0
Muu hiili . . .
Koksi 1) 21 470 5 964 0,0
Masuuni- ja koksikaasu 18 364 5 101 0,0
Maakaasu 44 823 12 451 1,0
Jyrsinturve 10 411 2 892 0,0
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 213 59 0,0
Metsähake ja muu polttopuu 6 412 1 781 0,2
Kuori 21 239 5 900 0,2
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 3 688 1 024 11,3
Muut teollisuuden puutähteet 2548 708 2,0
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 135 768 37 713 0,0
Puupelletit ja -briketit 231 64 0,0
Muut biopolttoaineet 898 249 0,3
Biokaasu 174 48 2,0
Kierrätyspolttoaineet 3 093 859 0,0
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 754 209 0,0
Teollisuuden reaktiolämpö 5 449 1 514 0,0
Vety 293 81 0,0
Sähkö 117 091 32 525 0,8
Kaukolämpö 14 423 4 006 3,2
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 51 830 14 397 0,8
Yhteensä 540 972 150 270 0,3
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2012, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_001_fi.html