Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2012

Toimiala Polttoaineet TJ Luottamusväli, ± % Sähkö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Lämpö (netto) TJ 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä TJ Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 687 0,2 3 338 0,9 83 2,8 4 108 0,7
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 1 940 39,1 1 354 2,1 272 1,3 3 566 21,3
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 313 8,4 5 307 6,3 4 512 5,0 14 131 2,8
11 Juomien valmistus 678 9,4 651 25,9 892 3,2 2 221 8,2
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 573 54,4 618 27,6 238 17,5 1 428 23,2
14 Vaatteiden valmistus 132 59,3 217 34,0 113 44,2 462 22,7
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 34 18,5 62 19,6 39 38,1 135 9,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 984 4,8 7 277 1,9 10 589 2,5 26 851 1,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 208 236 0,0 43 804 0,1 21 158 0,2 273 198 0,0
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 337 30,82 818 15,2 203 15,40 1 3587 10,6
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 46 824 0,0 4 498 0,1 3 015 0,0 54 337 0,0
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 394 0,3 15 579 3,5 11 914 2,6 44 887 1,2
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 71 6,0 317 10,3 343 6,3 731 4,9
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 902 19,7 2 678 15,2 1 275 14,2 4 855 8,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 10 259 2,1 2 804 5,0 671 11,5 13 734 1,5
24 Metallien jalostus 52 057 0,1 16 921 0,4 5 133 0,3 75 375 0,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 112 14,2 3 920 8,7 1 576 18,7 6 609 5,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 25 47,4 1 297 10,1 665 13,7 1 986 7,6
27 Sähkölaitteiden valmistus 91 22,3 872 16,9 439 15,8 1 402 10,9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 806 9,8 2 209 7,8 1 379 7,6 4 393 3,6
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 159 31,3 365 12,7 295 16,5 819 8,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 201 8,6 662 16,5 580 6,8 1 444 7,7
31 Huonekalujen valmistus 331 21,3 522 22,5 250 42,5 1 103 12,8
32 Muu valmistus 44 26,0 253 29,7 53 31,9 349 21,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 175 24,7 747 28,3 567 15,4 1 490 14,0
Yhteensä 356 364 0,3 117 091 0,8 66 253 0,9 540 972 0,3
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2012, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_002_fi.html