Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2012

Näringsgren Bränslen TJ konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme (netto) TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt TJ konfidens-
intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 687 0,2 3 338 0,9 83 2,8 4 108 0,7
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 1 940 39,1 1 354 2,1 272 1,3 3 566 21,3
10 Livsmedelsframställning 4 313 8,4 5 307 6,3 4 512 5,0 14 131 2,8
11 Framställning av drycker 678 9,4 651 25,9 892 3,2 2 221 8,2
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 573 54,4 618 27,6 238 17,5 1 428 23,2
14 Tillverkning av kläder 132 59,3 217 34,0 113 44,2 462 22,7
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 34 18,5 62 19,6 39 38,1 135 9,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 984 4,8 7 277 1,9 10 589 2,5 26 851 1,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 208 236 0,0 43 804 0,1 21 158 0,2 273 198 0,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 337 30,82 818 15,2 203 15,40 1 3587 10,6
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 46 824 0,0 4 498 0,1 3 015 0,0 54 337 0,0
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17 394 0,3 15 579 3,5 11 914 2,6 44 887 1,2
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 71 6,0 317 10,3 343 6,3 731 4,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 902 19,7 2 678 15,2 1 275 14,2 4 855 8,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 10 259 2,1 2 804 5,0 671 11,5 13 734 1,5
24 Stål- och metallframställning 52 057 0,1 16 921 0,4 5 133 0,3 75 375 0,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 112 14,2 3 920 8,7 1 576 18,7 6 609 5,2
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 25 47,4 1 297 10,1 665 13,7 1 986 7,6
27 Tillverkning av elapparatur 91 22,3 872 16,9 439 15,8 1 402 10,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 806 9,8 2 209 7,8 1 379 7,6 4 393 3,6
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 159 31,3 365 12,7 295 16,5 819 8,2
30 Tillverkning av andra transportmedel 201 8,6 662 16,5 580 6,8 1 444 7,7
31 Tillverkning av möbler 331 21,3 522 22,5 250 42,5 1 103 12,8
32 Annan tillverkning 44 26,0 253 29,7 53 31,9 349 21,4
Reparation och installation av maskiner och apparater 175 24,7 747 28,3 567 15,4 1 490 14,0
Totalt 356 364 0,3 117 091 0,8 66 253 0,9 540 972 0,3
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2012, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_002_sv.html