Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2012

Näringsgren GWh konfidensintervall, ± %
05 Kolutvinning . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . .
07 Utvinning av metallmalmer 927 0,9
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 450 1,7
10 Livsmedelsframställning 1 498 6,2
11 Framställning av drycker 181 25,9
12 Tobaksvarutillverkning . .
13 Textilvarutillverkning 172 27,6
14 Tillverkning av kläder 60 34,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 17 19,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 2 025 1,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 641 0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 227 15,2
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 249 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 482 3,4
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 88 10,3
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 745 15,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 779 5,0
24 Stål- och metallframställning 5 468 0,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 089 8,7
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 360 10,1
27 Tillverkning av elapparatur 242 16,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 634 7,5
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102 12,7
30 Tillverkning av andra transportmedel 184 16,5
31 Tillverkning av möbler 145 22,5
32 Annan tillverkning 70 29,7
Reparation och installation av maskiner och apparater 208 28,3
Totalt 40 044 2,0
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2012, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_003_sv.html