Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2013

Toimiala Polttoaineet TJ Sähkö (netto) TJ 1) Lämpö (netto) TJ 1) Yhteensä TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 747 3 530 132 4 408
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 2 069 1 041 36 3 147
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 185 5 497 4 594 14 276
11 Juomien valmistus 665 770 1 219 2 654
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 238 476 243 956
14 Vaatteiden valmistus 168 193 54 416
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 57 30 113
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 341 5 313 9 428 24 082
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 217 413 41 329 19 185 277 927
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 315 984 245 1 544
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 46 146 2 538 532 49 216
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 305 15 875 13 183 45 363
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 74 318 370 761
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 933 3 495 914 5 343
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 135 2 733 503 12 371
24 Metallien jalostus 50 629 19 317 3 663 73 608
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 017 3 478 1 141 5 637
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 35 909 412 1 356
27 Sähkölaitteiden valmistus 201 1 264 527 1 992
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 621 2 939 1 406 4 967
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 258 464 299 1021
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 242 526 504 1 272
31 Huonekalujen valmistus 243 522 302 1 067
32 Muu valmistus 65 199 113 378
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 119 613 508 1 241
Yhteensä 361 190 114 378 59 544 535 112
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2013, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_002_fi.html