Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2013

Toimiala GWh
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto .
07 Metallimalmien louhinta 980
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 289
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 562
11 Juomien valmistus 214
12 Tupakkatuotteiden valmistus .
13 Tekstiilien valmistus 132
14 Vaatteiden valmistus 54
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 538
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 172
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 273
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 252
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 785
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 100
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 971
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 759
24 Metallien jalostus 5 913
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 969
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 252
27 Sähkölaitteiden valmistus 351
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 828
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 129
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 146
31 Huonekalujen valmistus 145
32 Muu valmistus 56
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 171
Yhteensä 40 058
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) sähkön kokonaiskäytön. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2013, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_003_fi.html