Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2014

Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013

Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på samma nivå som året innan. Energiförbrukningen uppgick till totalt 543 petajoule (PJ). Den totala användningen av el inom industrin ökade med 1,7 procent.

Användningen av energi inom industrin

Användningen av energi inom industrin
Innehåller den totala bränslevolymen som industrin använt samt totalförbrukningen av el och inköpt värmevolym

Av industrins energikällor användes år 2013 mest träbränslen. Andelen träbränslen av alla bränslen som användes inom industrin var 34 procent. Användningen ökade med 4,5 procent från året innan. Också kolförbrukningen ökade, medan användningen av övriga energikällor minskade.

Totalanvändningen av el inom industrin uppgick till 40 terawattimmar (TWh) år 2013. Av elanvändningen inom industrin stod skogsindustrin för 49 procent, den kemiska industrin för 18 procent och metallframställningen för 15 procent.

Förbrukningsvolymen av värme som skaffats utifrån minskade med 4,7 procent från år 2012. Nästan hälften av den värme som skaffats utifrån användes inom skogsindustrin. Näst största användare av inköpt värme var den kemiska industrin, som använde en fjärdedel av den inköpta värmen. Den värme som producerats för industrins egen användning ingår i bränslen som använts inom industrin.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tie_001_sv.html