Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2014

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 29 004 8 057
Nestekaasu 9 896 2 749
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 6 201 1 723
Raskaat polttoöljyt 12 842 3 567
Öljykoksi 6 145 1 707
Kierrätys- ja jäteöljyt 561 156
Muut öljytuotteet 917 255
Kivihiili, bituminen 3 410 947
Muu hiili 1 369 380
Koksi 1) 21 840 6 067
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 13 168 3 658
Maakaasu 44 072 12 242
Jyrsinturve 10 290 2 858
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 214 59
Metsähake ja muu polttopuu 6 758 1 877
Kuori 23 459 6 516
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 3 115 865
Muut teollisuuden puutähteet 4 421 1 228
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 141 906 39 418
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 5 640 1 567
Puupelletit ja -briketit 287 80
Muut biopolttoaineet 199 55
Biokaasu 1 894 526
Kierrätyspolttoaineet 3 157 877
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 2 047 569
Teollisuuden reaktiolämpö 2 543 706
Vety 295 82
Sähkö 114 448 31 791
Kaukolämpö 11 219 3 117
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 39 758 11 044
Yhteensä 521 075 144 743
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2014, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_001_fi.html