Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2014

Näringsgren Bränslen TJ Elektricitet (netto) TJ 1) Värme (netto) TJ 1) Totalt TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 387 4 008 90 4 485
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 1 966 1 010 24 3 000
10 Livsmedelsframställning 4 569 6 110 5 525 16 203
11 Framställning av drycker 694 556 819 2 069
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 359 376 196 931
14 Tillverkning av kläder 141 166 67 374
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 27 40 25 92
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 10 468 4 514 7 501 22 483
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 216 644 41 428 12 488 270 560
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 378 1 139 629 2 146
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 44 184 2 912 417 47 512
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 16 917 15 566 9 971 42 453
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 64 295 328 687
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 1 086 3 306 1 266 5 658
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 416 2 414 434 11 264
24 Stål- och metallframställning 45 968 19 756 5 694 71 418
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 467 3 429 978 5 873
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 29 775 344 1 147
27 Tillverkning av elapparatur 114 1 450 570 2 135
28 Tillverkning av övriga maskiner 840 2 760 1 825 5 424
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 197 440 381 1 017
30 Tillverkning av andra transportmedel 95 594 572 1 262
31 Tillverkning av möbler 455 493 231 1 179
32 Annan tillverkning 87 164 82 333
Reparation och installation av maskiner och apparater 98 538 446 1 082
Totalt 355 649 114 448 50 977 521 075
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2014, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_002_sv.html