Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2014

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 113
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 283
10 Livsmedelsframställning 1 729
11 Framställning av drycker 155
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 113
14 Tillverkning av kläder 46
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 11
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 325
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 021
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 316
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 284
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 551
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 92
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 918
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 674
24 Stål- och metallframställning 5 953
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 953
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 215
27 Tillverkning av elapparatur 403
28 Tillverkning av övriga maskiner 795
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 122
30 Tillverkning av andra transportmedel 165
31 Tillverkning av möbler 137
32 Annan tillverkning 46
Reparation och installation av maskiner och apparater 151
Totalt 39 631
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) totala förbrukning av el. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av el inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2014, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_003_sv.html