Julkaistu: 5.11.2015

Teollisuuden energiankulutus laski 2 prosenttia vuonna 2014

Teollisuuden energiankäyttö vuonna 2014 väheni Tilastokeskuksen mukaan 2 prosenttia edellisvuodesta. Energiankulutus oli 521 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni prosentilla.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa

Edellisvuosien tapaan teollisuudessa käytettiin energialähteenä eniten puupolttoaineita. Niiden osuus kaikista teollisuuden polttoaineista oli 36 prosenttia. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi vajaalla prosentilla. Fossiilisten polttoaineiden (öljyn, maakaasun ja hiilen) kulutus väheni 5 prosentilla vuodesta 2013.

Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa oli vajaa 40 terawattituntia (TWh). Teollisuuden käyttämästä sähköstä lähes puolet (48 %) käytettiin metsäteollisuudessa. Myös kemianteollisuus (22 %) ja metallien jalostus (15 %) ovat merkittäviä sähkönkäyttäjiä. Koko sähkönkulutuksesta teollisuuden osuus on noin puolet.

Suurimmat lämmönkäyttäjät ovat metsä- ja kemianteollisuus, jotka kuluttavat lähes kaksi kolmannesta teollisuudessa kulutetusta ostolämmöstä. Ulkopuolelta hankitun lämmön määrä väheni lähinnä rakenteellisista muutoksista johtuen. Teollisuuden omaan käyttöön tuotettu lämpö sisältyy teollisuudessa kulutettuihin polttoaineisiin. Mikäli sähkö/lämpöä tuottava voimalaitos ulkoistetaan energiasektorilla toimivalle yritykselle, siirtyvät laitoksen käyttämät polttoaineet teollisuudesta energiasektorille ja sähkö/lämpö näkyy teollisuudessa ostettuna sähkönä tai lämpönä.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tie_001_fi.html