Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2015

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 25 805 7 168
Nestekaasu 9 237 2 566
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 5 447 1 513
Raskaat polttoöljyt 16 103 4 473
Öljykoksi 5 504 1 529
Kierrätys- ja jäteöljyt 349 97
Muut öljytuotteet 4 635 1 287
Kivihiili, bituminen 3 878 1 077
Muu hiili 1  
Koksi 1) 19 809 5 502
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 13 837 3 844
Maakaasu 37 423 10 395
Jyrsinturve 9 507 2 641
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 106 30
Metsähake ja muu polttopuu 6 057 1 682
Kuori 22 780 6 328
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 4 313 1 198
Muut teollisuuden puutähteet 3 589 997
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 142 056 39 460
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 5 226 1 452
Puupelletit ja -briketit 151 42
Biokaasu 219 61
Muut biopolttoaineet 1 713 476
Kierrätyspolttoaineet 3 115 865
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 613 448
Teollisuuden reaktiolämpö 2 615 726
Vety 291 81
Sähkö 112 110 31 142
Kaukolämpö 9 767 2 713
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 37 045 10 290
Yhteensä 504 302 140 084
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2015, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_001_fi.html