Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2015

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ 1) Värme (netto) TJ 1) Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 411 4 243 76 4 730
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 1 853 942 20 2 814
10 Livsmedelsframställning 3 464 5 859 5 098 14 421
11 Framställning av drycker 171 487 696 1 354
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 293 389 155 838
14 Tillverkning av kläder 126 147 49 321
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 46 48 42 136
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 9 574 4 552 5 911 20 037
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 214 499 40 319 12 675 267 493
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 119 765 256 1 140
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 40 646 2 243 445 43 335
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 17 137 15 725 9 277 42 138
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 281 310 613
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 928 2 931 785 4 644
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 090 2 354 451 10 894
24 Stål- och metallframställning 45 284 20 302 5 752 71 337
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 253 4 288 1 197 6 738
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 26 1 054 423 1 504
27 Tillverkning av elapparatur 70 939 455 1 464
28 Tillverkning av övriga maskiner 434 1 874 1 048 3 356
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 318 565 406 1 289
30 Tillverkning av andra transportmedel 184 610 452 1 246
31 Tillverkning av möbler 179 552 409 1 139
32 Annan tillverkning 59 201 75 336
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 193 441 349 984
Totalt 345 379 112 110 46 812 504 302
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet).
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2015, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_002_sv.html