Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2015

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 179
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 262
10 Livsmedelsframställning 1 657
11 Framställning av drycker 135
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 108
14 Tillverkning av kläder 41
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 13
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 330
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 17 516
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 218
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 089
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 581
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 90
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 834
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 654
24 Stål- och metallframställning 6 197
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 091
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 293
27 Tillverkning av elapparatur 259
28 Tillverkning av övriga maskiner 545
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 157
30 Tillverkning av andra transportmedel 170
31 Tillverkning av möbler 153
32 Annan tillverkning 56
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 123
Totalt 38 750
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet).
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2015, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_003_sv.html