Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.11.2016

Teollisuuden energiankäyttö laski 3 prosenttia vuonna 2015

Teollisuuden energiankäyttö vuonna 2015 väheni Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus kulutti energiaa 504 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni 2 prosenttia.

Energian käyttö teollisuudessa

 Energian käyttö teollisuudessa

Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle.

Merkittävin käytetty energialähde oli puupolttoaineet, jonka osuus oli 37 prosenttia. Puupolttoaineiden kulutus oli lähes edellisvuoden tasolla. Polttoaineista toiseksi merkittävin ryhmä oli öljytuotteet, joiden kulutuksessa oli pientä kasvua. Yhdessä puupolttoaineet ja öljytuotteet kattavat puolet teollisuuden käyttämistä polttoaineista. Kaikkien muiden energialähteiden kulutus putosi vuotta aiemmasta.

Polttoaineiden kulutus vaihtelee vuosittain monista tekijöistä johtuen. Polttoaineiden käyttöön vaikuttavat polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat, saatavuus, mahdolliset verotuksen muutokset, teollisuuden toimialoittainen kehitys yms. Tällä vuosikymmenellä teollisuuden käyttämien polttoaineiden kulutuksen lasku on kuitenkin ollut trendinomaista fossiilisissa polttoaineissa sekä turpeessa. Puupolttoaineiden kulutus puolestaan on kasvanut samaan aikaan kuin polttoaineiden kokonaiskulutus on laskenut, jolloin puupolttoaineiden osuus käytetyistä polttoaineista on kasvanut tasaisesti.

Vuonna 2015 teollisuuden sähkön kokonaiskulutus oli vajaa 39 terawattituntia (TWh), mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sähkön kulutus teollisuudessa on tällä vuosikymmenellä pysynyt melko tasaisena, vaihdellen vain muutamia prosentteja vuodesta toiseen. Sen sijaan finanssikriisiä edeltävästä tasosta pudotusta on yli 20 prosenttia, kuten lähes kaikissa muissakin polttoaineissa, puupolttoaineita lukuun ottamatta.

Metsäteollisuus on osuutensa laskusta huolimatta edelleen teollisuuden selkeästi suurin sähkönkäyttäjä lähes 50 prosentin osuudellaan. Kun teollisuus kuluttaa Suomessa sähköstä melkein puolet, lähentelee metsäteollisuuden osuus neljännestä sähkön kokonaiskulutuksesta. Metsäteollisuuden jälkeen merkittävimmät toimialat ovat kemianteollisuus ja metallien jalostus, jotka yhdessä vastaavat kolmanneksesta teollisuuden sähkönkulutuksesta. Useimmilla toimialoilla sähkönkulutus on ollut tällä vuosikymmenellä laskussa, merkittävinä poikkeuksina vain kaivosteollisuus ja metallien jalostus.

Lämmön kulutus laski vuotta aiemmasta yli 7 prosentilla. Teollisuuden käyttämään lämpöön kuuluu sekä teollisuushöyry että kaukolämpö. Kaukolämmön kulutusta laski edellisvuodesta lämmin sää, joka vähensi rakennusten lämmitystarvetta. Teollisuushöyryn kulutus on vähentynyt kolmanneksella tällä vuosikymmenellä. Tähän vaikuttaa paitsi Suomessa meneillään oleva teollisuuden rakennemuutos, myös rakenteelliset muutokset yrityskentässä. Teollisuusyrityksen omaan käyttöönsä tuottama höyry näkyy tilastoissa kulutettuina polttoaineina, mutta mikäli höyryn tuottaa toinen energiasektorilla toimiva yritys, näkyy höyryn kulutus ostettuna höyrynä ja sen tuottamiseen käytettyjen polttoaineiden kulutus energiasektorin käyttäminä polttoaineina. Näin ollen voimalaitoksen omistajuuden siirtyminen voi näkyä osaltaan rakenteellisina muutoksina.

Alueittain teollisuuden energiankulutus on hyvin erilaista. Maakunnittain tarkasteltuna yli puolet teollisuuden kuluttamasta energiasta kuluu neljän maakunnan alueella. Uusimaa, Etelä-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi vastaavat suurimmasta osasta teollisuuden Suomessa kuluttamasta energiasta. Alueellinen profiili määräytyy energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisella. Metallien jalostuksen, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden suurten yksiköiden sijoittuminen ratkaisee, missä päin energiaa kulutetaan eniten.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tie_001_fi.html