Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2016

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 27 024 7 507
Nestekaasu 9 459 2 627
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 4 402 1 223
Raskaat polttoöljyt 8 007 2 224
Öljykoksi 6 085 1 690
Kierrätys- ja jäteöljyt 377 105
Muut öljytuotteet 4 657 1 294
Kivihiili, bituminen 15 132 4 203
Koksi 16 785 4 663
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 14 152 3 931
Maakaasu 28 238 7 844
Jyrsinturve 8 802 2 445
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 88 24
Metsähake ja muu polttopuu 5 843 1 623
Kuori 24 184 6 718
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 3 620 1 005
Muut teollisuuden puutähteet 3 239 900
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 146 307 40 641
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 6 097 1 694
Puupelletit ja -briketit 157 44
Biokaasu 256 71
Muut biopolttoaineet 2 178 605
Kierrätyspolttoaineet 3 516 977
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 082 301
Vety 287 80
Sähkö 114 558 31 822
Kaukolämpö 10 409 2 891
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 39 026 10 841
Yhteensä 507 176 140 882

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 3.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2016, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_001_fi.html