Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2016

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 27 024 7 507
Gasol, flytgas 9 459 2 627
Lätt brännolja och Motorbrännolja 4 402 1 223
Tunga brännoljor 8 007 2 224
Petroleumkoks 6 085 1 690
Retur- och spilloljor 377 105
Andra oljeprodukter 4 657 1 294
Stenkol, bituminöst 15 132 4 203
Koks 16 785 4 663
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 14 152 3 931
Naturgas 28 238 7 844
Frästorv 8 802 2 445
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 88 24
Skogsflis och annan ved 5 843 1 623
Bark 24 184 6 718
Sågspån, kutterspån o.a. spån 3 620 1 005
Trärestprodukter från industrin 3 239 900
Avlutar från träförädlingsindustrin 146 307 40 641
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 6 097 1 694
Träpelletar och -briketter 157 44
Biogas 256 71
Andra biobränslen 2 178 605
Återvinningsbränslen 3 516 977
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 082 301
Väte 287 80
Elektricitet 114 558 31 822
Fjärrvärme 10 409 2 891
Värme/ånga för industriprocesser 39 026 10 841
Totalt 507 176 140 882

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2016, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_001_sv.html