Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2016

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 114
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 257
10 Livsmedelsframställning 1 776
11 Framställning av drycker 267
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 80
14 Tillverkning av kläder 26
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 17
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 481
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 17 212
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 460
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 132
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 437
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 89
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 910
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 703
24 Stål- och metallframställning 6 181
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 788
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 253
27 Tillverkning av elapparatur 311
28 Tillverkning av övriga maskiner 683
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 151
30 Tillverkning av andra transportmedel 178
31 Tillverkning av möbler 93
32 Annan tillverkning 95
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 120
Totalt 38 816

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2016, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2016/tene_2016_2017-11-03_tau_003_sv.html