Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2017

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 28 542 7 928
Gasol, flytgas 9 711 2 698
Lätt brännolja och Motorbrännolja 5 459 1 516
Tunga brännoljor 6 932 1 925
Petroleumkoks 6 166 1 713
Retur- och spilloljor 340 94
Andra oljeprodukter 4 929 1 369
Stenkol, bituminöst 15 725 4 368
Annat kol 3 1
Koks 14 865 4 129
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 13 296 3 693
Naturgas 27 938 7 761
Frästorv 8 114 2 254
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 171 48
Skogsflis och annan ved 5 272 1 464
Bark 25 039 6 955
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 637 1 288
Trärestprodukter från industrin 3 933 1 093
Avlutar från träförädlingsindustrin 154 764 42 990
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 7 317 2 032
Träpelletar och -briketter 160 45
Biogas 231 64
Andra biobränslen 2 019 561
Återvinningsbränslen 3 513 976
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 608 447
Väte 232 65
Elektricitet 112 107 31 141
Fjärrvärme 11 312 3 142
Värme/ånga för industriprocesser 41 675 11 576
Totalt 518 915 144 143

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2017, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_001_sv.html