Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2017

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 400 4 285 149 4 834
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 991 901 21 1 913
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 039 6 072 4 849 14 960
11 Juomien valmistus 188 566 931 1 685
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 172 277 139 587
14 Vaatteiden valmistus 47 70 22 138
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 33 45 18 96
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 437 5 541 9 290 24 268
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 228 141 38 637 11 548 278 325
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 136 747 271 1 154
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 33 709 4 450 5 453 43 611
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 708 15 171 9 052 40 931
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 341 354 717
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 738 3 098 1 001 4 837
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 948 2 906 547 13 402
24 Metallien jalostus 46 833 19 245 4 394 70 472
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 823 3 654 1 232 5 708
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 971 365 1 364
27 Sähkölaitteiden valmistus 65 1 128 509 1 702
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 698 1 865 1 076 3 638
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 234 470 407 1 112
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 250 668 531 1 450
31 Huonekalujen valmistus 182 225 87 495
32 Muu valmistus 93 241 119 453
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 117 532 622 1 270
Yhteensä 354 032 112 107 52 987 519 126

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2017, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_002_fi.html