Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2017

Näringsgren GWh
07 Utvinning av metallmalmer 1 190
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 252
10 Livsmedelsframställning 1 755
11 Framställning av drycker 157
12 Tobaksvarutillverkning .
13 Textilvarutillverkning 77
14 Tillverkning av kläder 19
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 12
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 601
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 17 560
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 208
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1 236
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 4 471
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 95
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 861
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 811
24 Stål- och metallframställning 6 053
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 019
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 270
27 Tillverkning av elapparatur 314
28 Tillverkning av övriga maskiner 533
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 137
30 Tillverkning av andra transportmedel 186
31 Tillverkning av möbler 62
32 Annan tillverkning 67
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 148
Totalt 39 092

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2017, Tabellbilaga 3. Totalanvändningen av el inom industrin 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_003_sv.html