Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2018

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 28 150 7 819
Nestekaasu 8 719 2 422
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 3 913 1 087
Raskaat polttoöljyt 5 753 1 598
Öljykoksi 5 020 1 395
Kierrätys- ja jäteöljyt 237 66
Muut öljytuotteet 6 325 1 757
Kivihiili, bituminen 15 491 4 303
Koksi 16 509 4 586
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 13 885 3 857
Maakaasu 30 651 8 514
Jyrsinturve 8 765 2 435
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 114 32
Metsähake ja muu polttopuu 4 807 1 335
Kuori 25 653 7 126
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 4 389 1 219
Muut teollisuuden puutähteet 3 464 962
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 167 034 46 398
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 7 506 2 085
Puupelletit ja -briketit 139 39
Biokaasu 269 75
Muut biopolttoaineet 2 196 610
Kierrätyspolttoaineet 3 257 905
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 562 434
Vety 263 73
Sähkö 114 267 31 741
Kaukolämpö 11 174 3 104
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 43 964 12 212
Yhteensä 536 205 148 946

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 1.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2018, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_001_fi.html