Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2018

Energikälla TJ GWh
Raffinerigas 28 150 7 819
Gasol, flytgas 8 719 2 422
Lätt brännolja och Motorbrännolja 3 913 1 087
Tunga brännoljor 5 753 1 598
Petroleumkoks 5 020 1 395
Retur- och spilloljor 237 66
Andra oljeprodukter 6 325 1 757
Stenkol, bituminöst 15 491 4 303
Koks 16 509 4 586
Masugnsgas och Koksgas och CO-gas 13 885 3 857
Naturgas 30 651 8 514
Frästorv 8 765 2 435
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 114 32
Skogsflis och annan ved 4 807 1 335
Bark 25 653 7 126
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 389 1 219
Trärestprodukter från industrin 3 464 962
Avlutar från träförädlingsindustrin 167 034 46 398
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 7 506 2 085
Träpelletar och -briketter 139 39
Biogas 269 75
Andra biobränslen 2 196 610
Återvinningsbränslen 3 257 905
Avfall och andra ospecificerade energikällor 1 562 434
Väte 263 73
Elektricitet 114 267 31 741
Fjärrvärme 11 174 3 104
Värme/ånga för industriprocesser 43 964 12 212
Totalt 536 205 148 946

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2018, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_001_sv.html