Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2018

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 222 4 314 110 4 646
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 639 897 11 1 547
10 Livsmedelsframställning 3 083 6 726 6 440 16 249
11 Framställning av drycker 236 584 930 1 750
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 171 278 152 601
14 Tillverkning av kläder 17 81 57 156
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 28 54 17 99
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 717 5 795 9 966 24 477
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 241 668 37 147 10 319 289 134
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 241 1 228 374 1 842
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 31 911 4 512 5 895 42 318
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 18 636 16 374 10 257 45 267
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 341 316 679
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 580 2 965 890 4 435
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 540 2 904 632 13 077
24 Stål- och metallframställning 48 476 19 663 4 297 72 435
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 930 3 956 809 5 695
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 33 976 350 1 360
27 Tillverkning av elapparatur 65 1 262 597 1 924
28 Tillverkning av övriga maskiner 729 2 095 1 183 4 007
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 364 549 462 1 375
30 Tillverkning av andra transportmedel 233 504 369 1 105
31 Tillverkning av möbler 136 180 68 383
32 Annan tillverkning 40 272 223 535
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 83 609 415 1 106
Totalt 366 800 114 267 55 138 536 205

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2018, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_002_sv.html