Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2019

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 353 4 221 267 4 841
0809 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 746 784 20 1 550
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 113 5 930 5 348 14 391
11 Juomien valmistus 268 581 898 1 746
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 139 245 143 526
14 Vaatteiden valmistus 16 56 26 99
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 11 41 17 69
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 839 4 876 7 846 21 561
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 242 692 34 684 11 566 288 942
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 66 798 269 1 133
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 34 031 4 621 5 633 44 285
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 18 288 15 524 7 943 41 756
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 25 320 328 673
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 518 2 520 923 3 960
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 338 2 809 481 11 628
24 Metallien jalostus 41 654 19 699 4 242 65 595
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 180 3 533 982 5 694
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 23 1 167 396 1 585
27 Sähkölaitteiden valmistus 94 1 105 548 1 747
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 772 2 247 1 202 4 220
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 259 547 503 1 310
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 255 536 396 1 188
31 Huonekalujen valmistus 141 239 95 474
32 Muu valmistus 32 184 107 323
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 126 387 291 804
Yhteensä 361 975 107 654 50 469 520 099

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2019, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_002_fi.html