Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2019

Näringsgren Bränslen, TJ Electricitet (netto), TJ Värme (netto) TJ Totalt, TJ
05 Kolutvinning . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 353 4 221 267 4 841
08–09 Annan utvinning av mineral och service till utvinning 746 784 20 1 550
10 Livsmedelsframställning 3 113 5 930 5 348 14 391
11 Framställning av drycker 268 581 898 1 746
12 Tobaksvarutillverkning . . . .
13 Textilvarutillverkning 139 245 143 526
14 Tillverkning av kläder 16 56 26 99
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 11 41 17 69
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 839 4 876 7 846 21 561
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 242 692 34 684 11 566 288 942
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 66 798 269 1 133
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 34 031 4 621 5 633 44 285
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 18 288 15 524 7 943 41 756
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 25 320 328 673
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 518 2 520 923 3 960
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 8 338 2 809 481 11 628
24 Stål- och metallframställning 41 654 19 699 4 242 65 595
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 180 3 533 982 5 694
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 23 1 167 396 1 585
27 Tillverkning av elapparatur 94 1 105 548 1 747
28 Tillverkning av övriga maskiner 772 2 247 1 202 4 220
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 259 547 503 1 310
30 Tillverkning av andra transportmedel 255 536 396 1 188
31 Tillverkning av möbler 141 239 95 474
32 Annan tillverkning 32 184 107 323
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 126 387 291 804
Totalt 361 975 107 654 50 469 520 099

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2019, Tabellbilaga 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_002_sv.html