Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Teollisuuden tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Teollisuuden tilinpäätöstilaston ennakkotiedot vuodelta 2008 julkaistaan heinäkuussa 2009 TOL 2008 -luokituksella. Tiedot julkaistaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Teollisuuden tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä teollisuuden tilinpäätöstilastossa julkaistaan pääluokkia aiemman kolmen sijasta neljä.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat:

C Kaivostoiminta ja louhinta

D Teollisuus

E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat:

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystekniikka

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Merkittävimmät muutokset.

B Kaivostoiminta ja louhinta

sektori on lähes sama kuin TOL 2002:n pääluokka C. Lisäyksenä tulee uusi 2-numerotasoinen luokka, 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta.

C Teollisuus

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus jakaantuu kahdeksi 2-numerotason luokaksi, 10 Elintarvikkeiden valmistus ja 11 Juomien valmistus.

22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, josta vain painaminen jää teollisuuteen. Kustantaminen ja tallenteiden jäljentäminen siirtyvät pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

37 Kierrätys siirtyy pääluokkaan E, 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus.

29 Koneiden ja laitteiden valmistuksesta hissien huolto ja kunnossapito siirtyy pääluokkaan F Rakentaminen.

uusi 2-numerotasoinen luokka, 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytystekniikka

TOL2002:n pääluokasta E Sähkö-, kaasu- vesihuolto siirtyy 40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto TOL 2008:n pääluokkaan D.

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

uusi pääluokka, johon on siirtynyt toimialoja vesihuollosta, teollisuudesta ja muista yhteiskunnallisista palveluista.

TOL2002:n pääluokasta E sähkö-, kaasu- vesihuolto siirtyy veden otto, puhdistus ja jakelu TOL 2008:n pääluokkaan E.

pääsektorilta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, 90 Ympäristöhuolto siirtyy pääluokkaan E ja muodostaa kolme uutta 2-numerotason luokkaa, 37 Viemäri- ja jätevesihuolto, 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus sekä 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristöhuoltopalvelut.


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/tetipa_2009-01-20_uut_001.html