Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.5.2007

Industrins orderingång minskade i mars med 23,2 procent från året innan

I mars 2007 var industrins orderingång enligt Statistikcentralen 23,2 procent mindre än i mars 2006. Orderingången minskade under januari–mars med 5,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Av de granskade huvudnäringsgrenarna minskade orderingången mest inom metallindustrin, med 33,6 procent. Den kraftiga minskningen av orderingången inom metallindustrin förklaras av att värdet av orderingången inom näringsgrenen för byggande av fartyg var exceptionellt hög i mars jämförelseåret 2006. Orderingången inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning minskade med 2,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade orderingången med 0,3 procent och inom textilindustrin med 3,3 procent. Statistiken präglas av kraftiga svängningar, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 3/2006–3/2007, %

Förändring av industrins orderingång 3/2006–3/2007, %

Källa: Industrins orderingång 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2007/03/teul_2007_03_2007-05-10_tie_001_sv.html