Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juli

Industrins orderingång 2007, april

2007
april
Offentliggöranden