Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.12.2007

Industrins orderingång ökade i oktober med 15,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins orderingång 15,7 procent större i oktober år 2007 än i oktober 2006. Industrins orderingång ökade under januari–oktober med 8,3 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Orderingången ökade mest inom metallindustrin, dvs. med 19,4 procent. Inom textilindustrin ökade orderingången med 10,9 procent och inom den kemiska industrin med 10 procent. Orderingången inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning ökade med 9,2 procent. Statistiken präglas av kraftiga svängningar, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 10/2006–10/2007, %

Förändring av industrins orderingång 10/2006–10/2007, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Källa: Industrins orderingång 2007, oktober Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2007/10/teul_2007_10_2007-12-10_tie_001_sv.html