Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Publicerad: 7.3.2008

Industrins orderingång ökade i januari med 15,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins orderingång 15,6 procent större i januari 2008 än i januari 2007.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Orderingången ökade mest inom den kemiska industrin, dvs. med 21 procent. Inom metallindustrin ökade orderingången med 15,6 procent och inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, med 8,2 procent. Inom textilindustrin sjönk orderingången däremot med 3,1 procent. Kraftiga svängningar är dock typiska för statistiken, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 01/2007–01/2008, %

Förändring av industrins orderingång 01/2007–01/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/01/teul_2008_01_2008-03-07_tie_001_sv.html