Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 11.7.2008

Industrins orderingång sjönk i maj med 23,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins orderingång 23,2 procent mindre i maj 2008 än i maj 2007. Industrins orderingång sjönk under januari–maj med 2,4 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), %

Orderingången minskade mest inom metallindustrin, dvs. med 33,7 procent. Minskningen förklaras dock till stor del av det exceptionellt höga värdet på beställningar under motsvarande period året innan. Bakom detta låg bl.a. den starka tillväxten inom näringsgrenen för byggande av fartyg. Inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkningen minskade orderingången med 7,0 procent och inom textilindustrin med 5,4 procent. Inom den kemiska industrin ökade orderingången däremot med 10,4 procent. Statistiken präglas av kraftiga svängningar, eftersom nya beställningar inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 05/2007–05/2008, %

Förändring av industrins orderingång 05/2007–05/2008, %

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2008/05/teul_2008_05_2008-07-11_tie_001_sv.html