Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, maj

Industrins orderingång 2008, november

2008
november
Offentliggöranden