Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Industrins orderingång 2008, december

2008
december
Offentliggöranden