Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Industrins orderingång 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden