Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 8.5.2009

Industrins orderingång minskade i mars med 27,9 procent från året innan

I mars 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 27,9 procent mindre än i mars 2008. Industrins orderingång minskade under januari–mars med 36,5 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Under de senaste månaderna har det varit en exceptionellt kraftig nedgång i industrins orderingång och denna nedgång fortsatte i mars. Nedgången var dock något svagare än föregående månader. Ordervärdet minskade ändå inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 33,4 procent. Inom pappers- samt pappers- och pappersvaruproduktionen var orderminskningen 23,5 procent, inom textilindustrin 16,7 procent och inom den kemiska industrin 5,2 procent.

Förändring av industrins orderingång 03/2008–03/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 03/2008–03/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor . Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Industrins orderingång finns under länken Ändringar i denna statistik . På statistikens ingångssida publiceras retroaktiva serier till år 2005 som beräknats med den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008).


Källa: Industrins orderingång 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/03/teul_2009_03_2009-05-08_tie_001_sv.html