Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.7.2009

Industrins orderingång sjönk i maj med nästan 40 procent från året innan

I maj 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 39,6 procent mindre än i maj 2008. Under januari–maj sjönk industrins orderingång med 38,9 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Den kraftiga nedgången i industrins orderingång, som började hösten 2008, fortsatte ännu i maj. Ordervärdet minskade klart inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 47,5 procent. Inom den kemiska industrin var orderminskningen 30,7 procent, inom textilindustrin 28,5 procent och inom pappers- och pappersvarutillverkning 19,4 procent.

Förändring av industrins orderingång 05/2008–05/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 05/2008–05/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/05/teul_2009_05_2009-07-10_tie_001_sv.html