Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 7.8.2009

Industrins orderingång minskade i juni med 34,5 procent från året innan

I juni 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 34,5 procent mindre än i juni 2008. Under januari–juni minskade industrins orderingång med 37,8 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att sjunka i juni. Jämfört med året innan minskade ordervärdet klart inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Nedgången var dock något svagare än föregående månader. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 41,1 procent. Orderingången inom den kemiska industrin sjönk med 24,7 procent, inom pappers- och pappersvarutillverkning med 16,5 procent och inom textilindustrin med 13,3 procent.

Förändring av industrins orderingång 06/2008–06/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 06/2008–06/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/06/teul_2009_06_2009-08-07_tie_001_sv.html