Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Publicerad: 9.10.2009

Industrins orderingång minskade i augusti med över en tredjedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 37,3 procent mindre i augusti 2009 än i augusti 2008. Industrins orderingång minskade under januari–augusti med 36,9 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Den kraftiga nedgången i industrins orderingång, som började hösten 2008, fortsatte ännu i augusti utan något tecken på en konjunktursvängning. Utvecklingen av orderingången var liknande som under början av året i genomsnitt. Jämfört med året innan minskade ordervärdet klart inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Liksom under tidigare månader var minskningen av orderingången kraftigast inom metallindustrin, dvs. 44,9 procent. Orderingången inom den kemiska industrin sjönk med 27,2 procent, inom pappers- och pappersvarutillverkning med 19,5 procent och inom textilindustrin med 14,1 procent..

Förändring av industrins orderingång 08/2008–08/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 08/2008–08/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/08/teul_2009_08_2009-10-09_tie_001_sv.html