Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 11.12.2009

Industrins orderingång sjönk i oktober med 27,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 27,1 procent mindre i oktober 2009 än i oktober 2008. Industrins orderingång minskade under januari–oktober med 35,5 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att sjunka i oktober. Orderingången sjönk inom alla granskade huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Särskilt kraftigt minskade orderingången inom metallindustrin, där värdet av orderingången sjönk med 34,7 procent jämfört med oktober 2008. Inom den kemiska industrin sjönk orderingången med 16,2 procent, inom pappers- och pappersvarutillverkning med 12,8 procent och inom textilindustrin med 8,9 procent. Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 10/2008–10/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 10/2008–10/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/10/teul_2009_10_2009-12-11_tie_001_sv.html